Building Changes

Bedrijf Info


Contactgegevens

Adres: Nieuweweg 226
Postcode: 3905 LT
Plaats: Veenendaal

Telefoon: 0318 - 544902
Fax:
E-mail: nh@buildingchanges.nl
Website: www.buildingchanges.nl

Contactpersoon

Naam: N(ico).T.J. Heijmen
E-mail: nh@buildingchanges.nl

Producten en diensten

Building Changes : verbinden, adviseren, kennis inbrengen en begeleiden

Samen met u willen wij op basis van concrete projecten vele vormen van innovatie direct toetsen aan de praktijk: toegevoegde waarde bieden door vernieuwing vanuit doen! Om van daaruit als ultieme missie de aanjager en wegbereider van permanente ontwikkelingen in alle facetten van de bouwsector te  zijn. Projecten kunnen worden geïnitieerd door opdrachtgever, kennis- en wetenschap of opdrachtnemer.

Welke vernieuwingen ?

- Vernieuwde werkvormen gericht op het horizontale

   samenwerking;

- Verbetering van vakmanschap en vakkennis;

- Managementkwaliteiten met het oog op eenvoud. Denken en

  handelen vanuit driehoeken;

- Implementeren van risicogericht denken en handelen;

- Doorvoeren van maatregelen om verspillingen en faalkosten te     

  voorkomen.